Martina Hlavatá

S jógou jsem se seznámila v nedávné době během svého magisterského studia oboru Fyzioterapie. V rámci studia tohoto oboru jsem postupně poznávala nejen léčebné fyzioterapeutické techniky, ale také různá tělesná cvičení běžně dostupná široké veřejnosti. Sama jsem absolvovala rekvalifikační kurz Instruktor fitness a Instruktor pohybové metody Pilates.  Po absolvování rekvalifikačního kurzu Instruktor Powerjógy jsem začala nacházet určité spojení mezi jógou a moderní fyzioterapií.  Z pohledu fyzioterapeuta pro mě praktikování jógových ásan (pozic) představuje tělesné cvičení, které respektuje principy zdravého pohybu.  Tyto principy lze integrovat do jakékoliv běžné každodenní pohybové činnosti, což následně může mít onen žádoucí léčebný efekt na pohybový aparát.  Mnou vedené lekce jógy jsou tedy vědomě i nevědomě ovlivňovány poznatky z mého povolání.  Zároveň silně pociťuji, že pole působnosti jógy je mnohem širší než pole působnosti fyzioterapie. Chceme-li skutečně ovlivnit pohyb, a tím pádem i tělesné zdraví, musíme poznat a integrovat všechny složky osobnosti, což je podstatou jógy. Ke své vlastní praxi jógy i k vedení skupinových lekcí přistupuji s následující myšlenkou. Nepoužívejme své tělo, abychom se dostali do pozic. Používejme pozice, abychom  se dostali do svého těla.

YogaDream s.r.o.

Pospíšilova 281/18,
500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 604 729 662
E-mail: mail@yogadream.cz

Otevírací doba

Po-Pá: 9:30 - 21:30
So-Ne: 9:30 - 19:45